Huisregels

De Leemkuil is een gemeentelijke speeltuin.

Om er voor te zorgen dat iedereen van de speeltuin kan genieten hebben we een aantal huisregels.

  • Spelen in de speeltuin is op eigen risico.
  • Kinderen zijn hier welkom om te spelen onder begeleiding van een ouder of begeleider (18 jaar of ouder). Zij zijn verantwoordelijk voor het houden van toezicht op de kinderen en voor het juiste en veilige gebruik van de speeltoestellen.
  • Bezoekers zijn verantwoordelijk voor spullen die ze mee hebben gebracht. De gemeente aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor verlies, schade of diefstal van deze spullen. Ook niet voor schade veroorzaakt door deze spullen.
  • Gevonden voorwerpen worden 2 weken bewaard.
  • Huisdieren mogen niet in de speeltuin, hulphonden wel.
  • Afval graag in de daarvoor bestemde afvalbakken.
  • Een drankje of hapje kun je bestellen bij het horecapunt en daar of op het terras gebruiken. Heb je zelf eten of drinken meegenomen, dan is dit geen probleem. Je mag dit gebruiken aan één van onze (picknick)tafels in de speeltuin. Alcoholische drank meenemen is niet toegestaan.
  • Op weg naar een rookvrije generatie, roken is niet toegestaan in de speeltuin en bij de entree.
  • Abonnementen zijn persoonsgebonden, de pas aan een ander geven is niet toegestaan. Onrechtmatig gebruik van de pas is niet toegestaan.
  • Bij het verlaten van de speeltuin eindigt de speelbeurt. Opnieuw binnenkomen betekent opnieuw toegang betalen. M.u.v. het kort verlaten van de speeltuin voor het roken buiten het terrein of spullen uit de auto halen. Dit dient aangegeven te worden bij het kassapersoneel.

En vanzelfsprekend is in speeltuin De Leemkuil alcoholmisbruik en gebruik van soft- en/of harddrugs overal verboden; is verbaal of lichamelijk geweld en zijn (on)gewenste intimiteiten niet toegestaan; en wordt bij diefstal of een ander strafbaar feit altijd aangifte gedaan.

Aanwijzingen van het personeel van de speeltuin moeten altijd opgevolgd worden. Bij het niet naleven van de huisregels kan de toegang tot de speeltuin ontzegd worden.

Bij activiteiten maken wij foto’s en/of video’s die gebruikt worden op onze website en social media. Heb je hier bezwaar tegen, laat het ons dan direct weten. Speeltuin De Leemkuil is onderdeel van de gemeente Nijmegen. De privacyverklaring van de gemeente Nijmegen vind je op www.nijmegen.nl
Wij wensen jullie veel speelplezier!