Privacyverklaring De Leemkuil

Wanneer je speeltuin De Leemkuil bezoekt willen we je een leuke dag bezorgen. Daarom kom jij als gast bij ons altijd op de eerste plaats. Het gevoel van gastvrijheid willen we je niet alleen tijdens je bezoek aan de speeltuin laten ervaren maar bijvoorbeeld ook al vooraf bij het plannen van een bezoek.

Om je op alle momenten goed te kunnen helpen hebben we hiervoor in sommige gevallen informatie van je nodig. We vinden het daarbij belangrijk dat je weet dat wij zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. Daarom leggen we in deze privacy verklaring uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken.

1. Wie zijn wij?

Wij zijn Speeltuin De Leemkuil, onderdeel van Gemeente Nijmegen. De gemeente Nijmegen, college van Burgemeester en wethouder , is verantwoordelijk voor het verzamelen en gebruiken van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacy verklaring.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

2.1. Algemeen

Wij verzamelen en verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

  1. Naam en andere identificerende informatie voor abonnementen en tickets

We leggen jouw naam, geslacht, geboortedatum, adres, pasfoto, telefoonnummer en e-mailadres vast.

  1. Naam en andere identificerende informatie voor arrangementen

We leggen jouw naam, geslacht, eventueel geboortedatum, postcode, straatnaam en huisnummer, telefoonnummer en e-mailadres vast.

  1. Informatie over jouw reserveringen, boekingen en aankopen

Als je entreebewijzen voor De Leemkuil koopt of reserveert, een abonnement of arrangement bij ons boekt, verwerken wij de aankoop, reserverings- en boekingsinformatie. Deze informatie kan gegevens over jouw entreebewijs, abonnement, de prijzen en de datum van de reservering of boeking omvatten. Ook wordt bij een bezoek aan De Leemkuil bij het scannen van jouw entreebewijs of abonnement de dag en tijdstip van het scannen vastgelegd.

 1. Informatie die we verzamelen als je onze websites en andere digitale media gebruikt
 2. – Als je onze websites bezoekt, kunnen we jouw IP-adres, type browser, besturingssysteem, doorverwijzende website, surfgedrag en appgebruik vastleggen. We kunnen een automatische melding krijgen als je een nieuwsbrief opent of in zo’n nieuwsbrief op een koppeling klikt.- Met jouw toestemming kunnen we ook jouw locatiegegevens ontvangen.

  – Je kunt er ook mee instemmen ons toegang te verlenen tot bepaalde gegevens die zijn opgeslagen op jouw mobiele telefoon. Zie hieronder (cookies) voor meer informatie.

 3. Informatie met betrekking tot social media
 4. Afhankelijk van jouw instellingen voor social netwerken kunnen wij informatie ontvangen van de provider van jouw social netwerk. Als het mogelijk is om bijvoorbeeld met een account van een sociaal netwerk  (bijv. Facebook of Instagram) in te loggen op onze diensten, kunnen wij je sociaalnetwerkprofiel ontvangen, met contactgegevens, interesses en contactpersonen. Meer informatie over de persoonsgegevens die wij van de provider van jouw social netwerk ontvangen en over het wijzigen van jouw instellingen vind je op de website en in het privacybeleid van de provider van het social netwerk.Je kunt ervoor kiezen om informatie met ons te delen, bijvoorbeeld als je op ons reageert op Facebook, een klantenonderzoek invult of je inschrijft voor een prijsvraag.
 5. Beeldmateriaal
 6. Om redenen van veiligheid en beveiliging hangen er  in De Leemkuil videocamera’s. Alle beelden worden voor bepaalde duur bewaard. Bij calamiteiten worden beelden voor langere tijd bewaard. De beelden worden opgeslagen op de harde schijf van het camerasysteemDaarnaast worden er beelden gemaakt van activiteiten en leuke momenten. Deze foto’s worden voor recreatieve commerciële doeleinden gemaakt. Tot slot wordt de afbeelding bewaard die is gekoppeld aan jouw abonnement.

 

2.3. Cookies en vergelijkbare technologieën

Als je onze website gebruikt, verzamelen wij informatie via cookies en vergelijkbare technologieën. Je kunt in het cookiedashboard zelf aangeven welke cookies geplaatst mogen worden door De Leemkuil. Als je jouw cookievoorkeuren wilt aanpassen dan kan je het cookiedashboard altijd via onze cookieverklaring pagina bereiken om aanpassingen te verrichten.

 

2.3.1. Via Google Analytics en Google Tag Manager worden op deleemkuil.nl geanonimiseerd gegevens over het surfgedrag verzameld. Zo kunnen wij zien hoe bezoekers zoals jij de website gebruiken. Wij gebruiken deze informatie om gefundeerde beslissingen te nemen over de inrichting van onze website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.

Hoe Google gegevens gebruikt van deze website
Deze website maakt gebruik van Google Services om de kwaliteit te verbeteren. Via deze link leest u hoe Google gebruik maakt van de gegevens van deze website.

 

3.Hoe verzamelen wij jouw gegevens?

Speeltuin De Leemkuil kan jouw persoonsgegevens op een aantal manieren verkrijgen, bijvoorbeeld wanneer je een arrangement boekt, meedoet aan een prijsvraag, een abonnement afsluit, een toegangskaart koopt,  solliciteert, via social media met ons communiceert of je inschrijft voor onze nieuwsbrief.

Als je jonger bent dan 16 jaar, mag je slechts persoonsgegevens aan De Leemkuil verstrekken indien één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die deze privacybeleid heeft gelezen ons hiervoor namens jou toestemming geeft. Wij verzoeken je daarom geen gegevens aan ons te verstrekken indien je nog geen toestemming hebt gekregen. Sommige diensten (zoals het online kopen van tickets, het afsluiten van abonnementen of het maken van boekingen) zijn niet toegankelijk voor jongeren die jonger zijn dan 18 jaar.

4. Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  1. Om onze diensten te leveren>

Om jouw reserveringen en boekingen te kunnen afhandelen en jouw aankopen aan te kunnen bieden, moeten wij de meeste hierboven beschreven informatie verwerken. We hebben bijvoorbeeld jouw contactgegevens nodig.

  1. Om met je te communiceren

We gebruiken jouw contactgegevens om met je te communiceren, vragen te beantwoorden of klachten te behandelen.

 1. Voor statistisch onderzoek

We gebruiken automatische hulpmiddelen om statistisch onderzoek uit te voeren naar algemene trends in het gebruik van onze diensten, websites en social media en naar het gedrag en de voorkeuren van onze klanten en gebruikers.

Voor het uitvoeren van ons onderzoek kunnen we de verschillende soorten gegevens samenvoegen en analyseren, zoals hierboven is beschreven. We gebruiken alleen geaggregeerde gegevens en gebruiken geen namen, e-mailadressen of andere rechtstreeks identificerende informatie. We kunnen dergelijke geaggregeerde gegevens ook combineren met informatie die we van openbare bronnen (zoals het CBS). Wij zullen zonder jouw toestemming geen gevoelige gegevens voor dit statistische onderzoek gebruiken.

Door statistisch onderzoek kunnen wij betere diensten, producten, voorzieningen en aanbiedingen ontwikkelen, een meer toegankelijke klantenservice bieden en het ontwerp en de inhoud van onze websites en mobiele apps verbeteren.

5. Hoe lang bewaren wij je gegevens?

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de doeleinden die in deze privacy verklaring beschreven zijn of voor zover dat nodig is om te voldoen aan wet- en regelgeving en om geschillen op te lossen.

 1. Persoonsgegevens voor abonnementen bewaren zolang als noodzakelijkwijs nodig is. Indien een abonnement verlopen is en niet wordt verlengd worden de persoonsgegevens verwijderd.
 2. Persoonsgegevens in online account. Indien een account 12 maanden niet is gebruikt ontvangt u een bericht of het account verwijderd kan worden.
 3. Persoonsgegevens voor arrangementen worden 3 maanden na betaling van de factuur verwijderd.

6. Vrijgeven of delen van gegevens met derden

6.1. Algemeen

Wij delen jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden met derden:

 1. Voor de ondersteunende diensten die we aanbieden

Voor het leveren van onze diensten maken we gebruik van derden, zoals IT-leveranciers, kassaleverancier en marketingbureaus. Met al deze derden worden verwerkersovereenkomsten gesloten en zij zijn verplicht jouw persoonsgegevens afdoende te beschermen en deze alleen te verwerken overeenkomstig onze instructies.

7. Beveiliging en bewaring

Speeltuin De Leemkuil neemt de benodigde technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik.

8. Geautomatiseerde besluitvorming

Bij bepaalde processen binnen Speeltuin De Leemkuil wordt gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming. Bijvoorbeeld bij het online afsluiten van een abonnement leidt het invoeren van een geboortedatum tot een automatische beslissingen of het abonnement door de specifieke gast mag aangevraagd worden en zo ja, welk type abonnement kan worden aangevraagd.

9. Jouw rechten

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar deleemkuil@nijmegen.nl

10. Vragen en klachten

Voor alle vragen en klachten over deze privacyverklaring of de verwerking van je persoonsgegevens ga naar https://www.nijmegen.nl/diensten/privacy/privacyverklaring/

11. Hoe wordt deze privacy verklaring bijgehouden

Per augustus 2021 vervangt deze privacy verklaring onze voorgaande privacy verklaring. Deze privacy verklaring wordt voortdurend herzien. Wij informeren je over wijzigingen door het nieuwe verklaring te publiceren op triavium.nl, waarna het direct in werking treedt.