Wet ‘Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’

Op zondag 4 augustus bezocht een mevrouw die een niqaab droeg, onze speeltuin. De mevrouw is aangesproken vanwege de nieuwe Wet ‘Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’. De mevrouw is gevraagd haar gezichtsbedekking te verwijderen. De mevrouw maakte hier bezwaar tegen. Na ruggespraak intern bij de gemeente en met de politie bleek de wet niet te gelden in de speeltuin. De mevrouw is in onze speeltuin gebleven en de gemeente heeft excuses aangeboden. De verwarring komt omdat de Leemkuil een speeltuin is die door de gemeente geëxploiteerd wordt. We willen dat iedereen zich in de Leemkuil welkom voelt.

Waarom was het niet helder genoeg of het verbod in De Leemkuil geldt?
De wet is nog nieuw. De gemeente is nog aan het uitzoeken welk effect het heeft op gemeentelijke locaties en activiteiten. Voor De Leemkuil geldt het in elk geval niet.

Wil je weten hoe de gemeente omgaat met het verbod: nijmegen.nl/verbodgezichtsbedekkendekleding